Condicions generals de venda

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Aquest lloc web és propi de la Sra. Mariona Castells Pujol, NIF ***5370*-*, com a titular d’Ànana Música (en endavant Ànana), amb domicili fiscal al Carrer Pau Picasso, 11 de Vic (CP 08500), telèfon 619880519, adreça electrònica hola @ ananamusica.com i lloc web www.ananamusica.com.

Totes les operacions efectuades entre Ànana i el Client es regeixen per les següents condicions generals:

PREUS

Els preus indicats al lloc web www.ananamusica.com es detallen amb la inclusió de l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A). Els preus no inclouen les despeses d’enviament, excepte en les compres superiors a 90,00 €, que sí queden incloses en el preu final, que de forma general s’aplicaran únicament en compres de productes complementaris, concretament els packs regal o regals físics. En el cas dels enviaments a un país no membre de la Unió Europea poden existir aranzels que s’aplicaran a l’entrada del país d’importació, aranzels que queden a càrrec del Client.

PAGAMENT

El pagament de les comandes s’efectuarà mitjançant transferència bancària al nostre compte corrent. El pagament té efectes de confirmació de la comanda. Sense el pagament, la comanda no es gestiona. En el moment de la confirmació del pagament es comença a gestionar la comanda.

En el cas de les transferències bancàries, el pagament es considera efectuat quan l’import es rep al compte bancari d’Ànana. No es considera comprovant del pagament cap altre document o e-mail. En cas que sigui necessari, Ànana requerirà l’enviament del comprovant de pagament al Client per entendre com efectuada la comanda.

SERVEIS I DISPONIBILITAT

Els serveis que es descriuen al lloc web (productes musicals, productes complementaris i vals regals) els realitza Ànana de manera personalitzada per al Client segons les seves sol·licituds.

En el cas de productes musicals, són personalitzats en diferents nivells. Aquests nivells són:

 • 100 % personalitzada: Ànana personalitza totalment la base musical i la lletra en funció del brífing (peticions) del Client.
 • Lletra personalitzada sobre base musical ja existent: Ànana personalitza només la lletra segons el brífing del Client. El Client pot escollir una base musical ja existent creada per Ànana.
 • Personalització de cançons ja creades per Ànana: el Client pot adquirí una cançó ja creada per Ànana i només es personalitzarà detalls com poden ser el nom, data d’aniversari, etc.

Els productes complementaris que s’acompanyen, per encàrrec del Client, als seus productes musicals poden ser:

 • Partitura. Inclou la melodia de la cançó i els acords.
 • Vídeo. N’hi ha diferents tipus a escollir per part del Client en el moment de realitzar la comanda.
 • Concert en directe. Ànana es desplaça a la localització que el client indiqui per cantar la cançó en directe.
 • Coreografia. Es facilita al Client, en format audiovisual, una coreografia i el corresponent tutorial.
 • Marc de fotos de fusta massissa i personalitzat, de dues mides i models que es poden escollir en el moment de formalitzar la comanda, on es troba gravat el nom de la persona a qui va dirigida la cançó, una dedicatòria i un codi QR que dirigeix a una web on es pot reproduir la cançó. L’espai de la fotografia la personalitza el Client un cop rebuda la comanda.
 • Disc compacte (CD).
 • Osset de peluix, en diferents models, que reprodueix el producte musical contractat pel Client quan es pressiona el seu abdomen.

El marc de fotos amb codi QR dirigeix al lloc web propi d’Ànana (www.ananamusica.com) on es podrà reproduir el producte musical contractat pel Client. Ànana no es fa responsable d’errors puntuals aliens a Ànana que es puguin produir en la reproducció del producte musical, derivats del lloc web d’Ànana.

Aquests productes complementaris també es poden consultar al següent enllaç.

Ànana recorda que tots els productes musicals, independentment si s’escullen productes complementaris són lliurats al Client mitjançant correu electrònic i, en cas de deixar de ser operatiu un producte complementari (per exemple la impossibilitat d’accedir a l’enllaç del codi QR del marc de fotos), el Client ja disposa del producte musical en altres formats.

El termini màxim de lliurament s’acorda amb el Client en el moment d’efectuar la comanda. Aquest termini comença a computar-se quan es formalitza la comanda i s’efectua el pagament del producte.

En el cas dels productes complementaris, es poden trobar en estoc o poden ser personalitzats segons demanda. En cas de no trobar-se en estoc s’informarà prèviament a la formalització de la comanda, a través del lloc web. Si això no fos possible, i existís dificultat en el subministrament o en el cas de falta d’estoc, Ànana informaria mitjançant correu electrònic i donarà opció al Client a modificar la seva comanda.

ENVIAMENTS I LLIURAMENTS

En el cas dels productes musicals en format digital, es lliurarà al Client, com a criteri general, a través de correu electrònic o, en el seu defecte, pel canal de missatgeria escollit pel Client.

Es pot donar el cas que algun producte complementari requereixi únicament enviament digital (ex. partitura, coreografies, vídeos).

En el cas dels productes musicals acompanyants dels productes complementaris (packs regals o regals físics), Ànana efectua els enviaments mitjançant companyies de transport, sempre tenint en compte el termini més curt de lliurament.

Els terminis d’enviament poden variar en funció de la companyia de transport. Podrà fer el seguiment de la tramesa del producte mitjançant l’aplicació pròpia de l’empresa de transport.

Les despeses d’enviament van a càrrec del Client fins comandes superiors a 90,00 €, que en aquest cas van a càrrec d’Ànana.

Les despeses d’enviament són:

 • 5,50 € enviament a la Península.
 • 8,50 € enviament a les Illes Balears.
 • 11,75 € enviament a les Illes Canàries.

En cas d’enviaments fora de la península i de les Illes Balears i Canàries, caldrà determinar l’import en funció del país de destí de lliurament.

Els productes es registren de forma immediata a partir de la confirmació del pagament. Es gestionen en funció del temps de lliurament i prioritat que ens indica el Client.

S’informarà al Client del termini aproximat d’enviament i recepció del producte, recepció que en qualsevol cas no podrà superar el termini establert pel Client, sempre que sigui possible per part d’Ànana.

S’entendrà que s’ha efectuat el lliurament en el moment en què el Client, o un tercer indicat o autoritzat pel Client, adquireixi la possessió material del producte a l’adreça de lliurament convinguda. En cas de no ser possible el lliurament en el moment que el transportista es presenti a l’adreça convinguda, correspondrà al Client i al transportista acordar la forma de lliurament.

En cas que hi hagi circumstàncies derivades de la personalització dels productes, o es produeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, Ànana informarà al Client de que els terminis de lliurament poden variar. Si aquesta variació fos superior a 10 dies el Client podrà optar per anul·lar la comanda i obtenir el reemborsament total de l’import abonat.

El Client pot també efectuar la comanda i recollir-la, de forma gratuïta a partir de la data que se li notificarà per correu electrònic, a l’adreça postal Carrer Pau Picasso, núm. 11 de Vic (CP 08500).

DEVOLUCIONS I DRET DE DESISTIMENT

El dret de desistiment es reconeix a la compra online de vals regal. El Client que obté un val regal d’Ànana, té dret a desistir de la compra, dins dels primers 14 dies naturals. En cas de superar aquest termini, Ànana no retornarà els diners.

En les comandes efectuades a petició específica del client (encàrrecs específics o personalització del producte), no es reconeix el dret de desistiment, segons l’article 103.c) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

En cas de devolució del producte per error d’Ànana o de productes defectuosos, el Client té l’opció de retornar el producte per procedir a la seva substitució. El producte s’ha de retornar en el mateix estat en el que es va lliurar, juntament amb el seu embalatge original. Ànana assumirà les despeses de les devolucions motivades per error seu o de productes defectuosos.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Amb el pagament dels imports acordats el Client podrà disposar de les composicions (música i lletra) per a usos en el seu entorn personal i domèstic. Podrà també comunicar-ho a altres persones per qualsevol canal o suport sempre i quan no sigui per a finalitats comercials. Ànana conserva els drets morals (entre els quals el reconeixement de l’autoria) i podrà seguir disposant de les composicions per a usos propis de la seva activitat professional, inclòs l’ús amb finalitats promocionals.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades que es proporcionen seran tractades per Mariona Castells Pujol, com a titular d’Ànana Música, en qualitat de Responsable del tractament, amb la finalitat de portar un registre de les persones amb les que existeix relació atès que reben els nostres productes. Les dades es tractaran en compliment de la relació contractual (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD). Les dades es podran comunicar a l’Administració Tributària. En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, sol·licitud de la limitació del tractament i portabilitat adreçant-se a Ànana Música (Mariona Castells Pujol – Carrer Pau Picasso, 11 de Vic (CP 08500). Més informació sobre protecció de dades a www.ananamusica.com.