Avís legal

El lloc web i el domini ananamusica.com corresponen al Sr. Guillem Roma Tort, NIF ***4541*-*, com a titular d’Ànana Música (en endavant Ànana), amb domicili fiscal al Carrer Sant Martí, 9 de Cantonigròs (CP 08569), telèfon 619880519 i adreça electrònica hola @ ananamusica.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre les composicions musicals que es presenten a www.ananamusica.com corresponen en exclusiva a les persones autores de les lletres i músiques. Les composicions es presenten per informar dels serveis d’Ànana. Es poden enllaçar i difondre per mitjà de xarxes socials o altres canals i recursos web. No està autoritzada la descàrrega i còpia en  servidors o dispositius, excepte amb autorització prèvia i expressa d’Ànana. Les composicions no es poden destinar a finalitats comercials, ni a altres que creïn perjudici als titulars dels drets. Les mateixes pautes regeixen per a la utilització dels textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius que figuren en aquest lloc.

En qualsevol dels usos autoritzats s’ha d’indicar la font de forma clara. Si els continguts s’utilitzen en entorns web s’han d’enllaçar a www.ananamusica.com.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Ànana actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Ànana manifesta que les referències de les creacions i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Ànana fins a la contractació dels seus serveis.

Ànana es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Ànana no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

NORMATIVA APLICABLE

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.